Arvostavaa asumista

Hoitokodin henkilökunta

Ammattitaitoinen ja työtään arvostava henkilökunta huolehtii Iiris-Kodin asukkaista ympäri vuorokauden.

Hoitokodin työntekijät tarjoavat asukkailleen kokonaisvaltaista hoivaa ja huolenpitoa, joka käsittää ravinnon, puhtauden, vaatehuollon ja lääkehoidon sekä ohjauksen. Henkilökunta laatii jokaiselle asukkaalle hoito- ja palvelusuunnitelman, jonka mukaan yksilökohtainen hoito ja huolenpito toteutetaan.

Ota yhteyttä hoitokotiin esittääksesi lisäkysymyksiä!